KDOSI?

Ve světe rozvoje dospělých lidí ve firmách, které jsou živými organismy, jsem doma bezmála 30 let. 

Za tu dobu jsem pochopil, že ty společnosti, které prosperují nejlépe mají ve svém centru lídry, co si umí klást ty správné otázky a neúnavně na ně hledat stále lepší odpovědi. 

Tou nejdůležitější otázkou, na kterou jsem narazil při dobrodružných cestách za hranice běžného vědomí je byla otázka:

KDO JSI?

A tak ji kladu sobě i řadě lídrů, se kterými se setkávám a u nichž vnímám chuť být lepšími lidmi pro dobro své i svých společností - kmenů. 

Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started