FOUNDERS FOR FOUNDERS

Myšlenka klubu vzešla od Pavla Csanka a Jana Slavíčka během cesty do Izraele v roce 2019, kde se s podobnými projekty, jako je F4F, setkali.
Do spolupráce přizvali Terezu Skoumalovou a společně připravují prostředí pro setkávání angel investorů tak, aby se vzájemně inspirovali a přicházeli do styku se zajímavými startupy, do kterých mohou investovat.

F4F Business Angel Club má své těžiště ve spolupráci s MSiC a navazuje na řadu společensky podporovaných programů na podporu podnikání. 

Ročně připravíme 12-15 zajímavých projektů k představení 


Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started