NÁSTUPNICTVÍ VE FIRMĚ

Téma, které je pro většinu firem zásadní a jen málo z nich má právě tuhle oblast lídršipu zvládnutou opravdu dobře.                S Liborem Mertlem jsme právě tohle téma do hloubky několikrát otevřeli na setkávání majitelů firem BUSINESSCON.

Provázím majitele firem, kteří se právě tohle téma rozhodnou uchopit a svou společnost v horizontu 3-5 let připravit na fungování bez závislosti na jejich vlastní energii. 

Otevírá se tu pole pro vznik Board of Directors - rady ředitelů, která umožní přemostění předání vedení společnosti příští/mu CEO a současně dodá nové perspektivy a expertýzu celému týmu...

Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started