UČÍCÍ SE ORGANIZACE

Firmy, které hledají cestu, jak se stát učící se organizací, sahají jak k ověřeným tak k inovativním nástrojům, které jim umožňují generovat maximální množství zlepšování zevnitř vlastního týmu. 

Každý z nás je jedinečný, společně pak vytváříme synergie, kterých nedosáhne žádný jednotlivec...

Budoucnost přináší komplexitu, která vyžaduje novou míru interního sdílení zkušeností a dovedností.

Jen ty organizace, které dokážou přejít od mechanistického modelu k organickému pohledu na sebe sama, dokážou úspěšně reagovat na stále zrychlující proměny prostředí, kde fungují. 

Typickými rysy učících se organizací jsou:

  • personalizace kompetenčních modelů
  • důraz na růst přirozeného lídršipu
  • sdílení klíčových dovedností uvnitř týmu
  • systémově uchopená zpětná vazba
  • vnitřní facilitace porad
  • vytváření triád
  • využívání principů master-mind
  • žitá vize a motivace prostřednictvím smyslu
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started